Bizimtebib.az

Sirinqomieliya

Sirinqomieliya– Sirinqomieliya-onurğa beyin daxilində tərkibi maye ilə dolu boşluğun- «sirinqsin» yaranması ilə xarakterizə olunur. Sirinqomieliyanın tipləri • Sirinqomielik boşluğun dördüncü mədəciklə əlaqəli forması- 10% hallarda rast gəlir. • SSM –nin blokadası nəticəsində yaranan sirinqomieliya...

Sifilis

Sifilis nədir? Bir sıra yoluxucu xəstəliklər var ki, onların törədiciləri bir şəxsdən başqasına, əsasən, cinsi əlaqə yolu ilə yoluxur. Sifilis, süzənək, yumşaq şankr, qasıq limfaqrapulomatozu (dördüncü zöhrəvi xəstəlik), donovanoz (beşinci zöhrəvi xəstəlik) və nəhayət,...

Sidik qaçırma

Sidik qaçırma (və ya Sidik tutmamazlıq, və ya Sidik saxlamamazlıq, və ya enurez) – bilincsiz sidik axması. Enurezin növləri • Gərginlik (stress) sidik qaçırması – fiziki gərginlik, öskürmə və asqırma zamanı meydana gələn qeyri-iradi...

Sarkoidoz

Sarkoidoz– immun sistemin anormal fəaliyyəti nəticəsində yaranan sistem xəstəlik. Səbəbi dəqiq müəyyən edilməyib. Xəstəlik zamanı bir çox orqanlar, xüsusi ilə ağciyərlər, limfa düyünləri, qaraciyər, dalaq zədələnməyə məruz qalır. İnfeksion xəstəlik olmayıb, ətrafdakılara keçmir. Xəstəlik...

Sarılıq

Sarılıq – əsasən qaraciyərin və ya ödün funksiyasının pozulması nəticəsində baş verən xəstəlikdir. Qarın boşluğunda və qara ciyərdə ağrılarla müşaiyət olunur. Göz ağının və dərinin hissediləcək qədər sarı rəng alması baş verir.Müalicə olunmazsa, ölümlə...

Rubella

Rubella virusu qızılca xəstəliyini törədən infeksiyadır. Virus RNA qrupundan olan “Togavirus” ailəsinə aiddir. Rubella virusu səpkilər və qızdırma yaradan bir infeksiyadır. Əsasən uşaqlıq yaşında keçirilir və ən ağır 3 gün davam edir. Bu günlər...