Bizimtebib.az

Gənclərin mioklonik epilepsiyası

Gənclərin mioklonik epilepsiyası (Janz sindromu) və ya yuvenil mioklonik epilepsiya Epilepsiyanın idiopatik yayılmış forması. GME-li pasiyentlərin yarısında ailə anamnezində epileptik tutmalar haqqında məlumat olur. Rast gəlmə tezliyi: uşaqlar arasında epilepsiyaların 3%-ni, böyüklər arasında epilepsiyaların isə...

Günvurma

Günvurma halları əsasən və daha çox 5 yaşdan aşağı, 65 yaşdan yuxarı insanlarda, xərçəng, şəkər xəstələri, təzyiq və böyrəkləri ilə bağlı problemi olan olan insanlarda,düzgün qidalanmayan və yalnış pəhriz saxlayanlarda, psixoloji problemi olanlarda və...

Gicgah epilepsiyası

Gicgah epilepsiyası– epilepsiyanın bütün parsial formaları arasında ən tez-tez (80-85%) rast gəlinir. Simptomatik və kriptogen gicgah epilepsiyaları ayırd edilir. Simptomatik gicgah epilepsiyasına medial (mezial) sklerozla gedən formalar, həmçinin əmələ gəlməsi şişlər, damar patologiyası (malformasiyalar),...

Fil xəstəliyi və ya elefantiaz

Fil xəstəliyi və ya elefantiaz – İnsan bədəninin hər hansı bir hissəsinin həddsiz böyüməsidir. Fil xəstəliyini filarioidea ailəsinə daxil olan qurdlar tərəfindən törədilir parazitar xəstəlikdir. Bu xəstəlik parazitar xəstəliklərə aid olub, həmin qurdlar maralların orgaznimində...

Febril tutmalar

Febril tutmalar (FT) – uşaqlarda (əsasən 3 ay – 5 yaş arasında) qızdırma ilə əlaqəli olan və beyin zədəsi/infesksiyası olmadan baş verən tutmalardır. Adətən FT hərarət >38,5ºC olanda baş verir. Tipik hallarda FT qısa...

Eyzenmenger sindromu

Eyzenmenger sindromu — anadangəlmə ürək qüsurlarında sistem arterial təzyiqin qüsur dəliyi vasitəsilə ağciyər arteriyasına ötürülməsi nəticəsində meydana çıxan ağciyər arteriyasının hipertenziyasıdır. Bu zaman ağciyərlərin damar sistemində, xüsusilə kiçik diametrli ağciyər arteriolalarında obstruktiv dəyişikliklər (damar...