Dairəvi herpes

Kontoqioz-mollyuks

Dairəvi herpes

Dairəvi herpes. Xəstəlik alın və baş nahiyəsində, nevroloji ağrılar və səpgilərin yayılması ilə baş verir. Səpkilər üçlü sinirin birinci şaxəsi boyunca yayılıb, möhtəviyyatı əvvəllər şəffaf, sonralar isə bulanlıqlaşır, partlayır, üzəri tünd rəngli qabıqla örtülür.

Xəstəliyin əmələ gəlməsi üçlü sinirin birinci şəxəsinin iltihabı ilə əlaqədardır. Bu zaman proses çox vaxt konyuktiva və buynuz qişada da baş verir.

Müaicəsinə dərhal başlamaq lazımdır. Sərbəst keçən xəstəlik deyil, ağırlaşmalar verə bilir.

You may also like...