Gənə xəstəliyinin 100% müalicə Demodeks gənələrinin yaratdığı xəstəlik demodekoz adlanır və bu xəstəliyə dünyanın hər yerində rast gəlinir. Demodeks gənələrin növləri çox olsa da, yalnız 2 növü “demodex folliculorum” və “demodex brevis” insanda parazitlik edə bilir. Demodeks gənələri bir qayda olaraq təmas-kontakt yolu ilə insandan-insana və yaxud heyvandan-insana keçir. Demodeks […]

Qaraciyərin piy distrofiyası nədir? Qaraciyərin piy distrofiyası (steatoz) hepatositlərdə (qaraciyər hüceyrələrində) piy kütləsinin həddindən artıq yığılması ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Qaraciyərin piy distrofiyasının sinonimləri: Qaraciyərin piy distrofiyası – Qaraciyər hepatozu. Qaraciyərin piylənməsi – Qaraciyər steatozu. Bu anlayışlar eyni patoloji vəziyyəti əks etdirir. Qaraciyərin piy distrofiyasının səbəbləri Bütün sağlam insanlarda qaraciyər […]