Miasteniya

Miasteniya və ya Miasteniya Gravis autoimmun mənşəli xəstəlikdir.

Miasteniya əlamətləri
Xəstəliyin əsas əlaməti yorulmaqla artan və dincəlməklə ən azından qismən düzələn əzələ gücsüzlüyüdür. Xəstələr səhərlər düzədiyini əlamətlərin axşama doğru ya da yorulanda artıdığını qeyd edirlər. Xəstəlik çox zaman okular əlamətlər, xüsusən də ptozla başlıyır. Bunu adətən iki görmə-Diplopiya müşahidə edir. Müəyyən müddət sonra əzələ zəifliyi bulbar və ətraf əzələlərə yayılır.

Bulbar əlamətlər danışma, udma, çeynəmədə çətinlik, xəstəliyin ən ağır halında da tənəffüsün çətinləşməsidir. Ətraf əzələlərində əlamətlər pilləkən çıxarkən yorulma, qollarını yuxarı qaldırmada çətinlik ya da bir iki əl barmağını bir müddət qaldıramama şəklində özünü göstərir. Xastalik göz əzələlərindən başlaya bildiyi kimi bulbar əzələlərdən də başlaya bilir. Ətraf əzələlərinə aid əlamətlərlə başlaması daha nadirdir ve daha çox gənclərdə müşahidə olunur.

Next Post

Miopatiya

Şb Okt 17 , 2015
Miopatiya– əzələ xəstəliyi olub, əzələ zəifliyi ilə müşahidə olunur . Patofiziologiyası Əzələ hüceyrələrində tamlığın və metobolik prosesslərin pozulması genetik inkişaf anomaliyası , infeksiya, toksinlər, iltihab , horomonal və elektrolit balansının pozulması nəticəsində baş verə bilir. Təsnifatı Miopatiyalar iki böyük qrupa bölünür: • Anadangəlmə miopatiyalar (muskular distrofiyalar, metobalik miopatiyalar, mitoxondrial miopatiyar) […]