Hipertoniya xəstəliyi Müalicəvi çay bir və yaxud bir neçə bitki qarışığından hazırlanır. Bir bitkinin xüsusiyyətini tərkib hissəsinə görə müəyyənləşdirmək çətin deyil. Çünki elmi ədəbiyyatlarda dərman bitkiləri və onların tərkibindəki maddələr haqqında kifayət qədər məlumatlar vardır. Əgər çayın tərkibinə bir neçə bitki növü daxildirsə o zaman tərkib hissəsini təşkil edən maddələrin […]