Qaymaritin müalicəsi Qaymorit nədir? Qaymorit və yaxud haymorit –  xəstəlik törədən mikrobların haymar boşluğuna burun və ya qan vasitəsilə daxil olması nəticəsində iltihabı ocağın yaranmasına deyilir. Haymar boşluğunda iltihab ocağının böyüməsi tədricən burun boşluğuna açılan yolun daralmasına səbəb olur və seliyin haymar boşluğundan ifrazatı çətinləşir. Qaymoritin kəskinləşməsi adətən onun daha da […]