Göz qapaqlarının sadə herpesi

Herpes-Goz

Göz qapaqlarının sadə herpesi

Göz qapaqlarının sadə herpesi. Göz qapaqları dərisi hiperemiyalaşır və üzərində sudurcular əmələ gəlir. Sudurcuqlar tezliklə partlayaraq quruyur, üstü tünd rəngli qabıqla örtülür, getdikcə qabıqlar da qoparaq yerində zərif çapıqlar qalır.

Xəstəlik virus etiologiyalı infeksiya nəticəsində baş verir.

Next Post

Dairəvi herpes

Be Noy 9 , 2015
Dairəvi herpes Dairəvi herpes. Xəstəlik alın və baş nahiyəsində, nevroloji ağrılar və səpgilərin yayılması ilə baş verir. Səpkilər üçlü sinirin birinci şaxəsi boyunca yayılıb, möhtəviyyatı əvvəllər şəffaf, sonralar isə bulanlıqlaşır, partlayır, üzəri tünd rəngli qabıqla örtülür. Xəstəliyin əmələ gəlməsi üçlü sinirin birinci şəxəsinin iltihabı ilə əlaqədardır. Bu zaman proses çox […]