Sidik qaçırma

Sidik qaçırma (və ya Sidik tutmamazlıq, və ya Sidik saxlamamazlıq, və ya enurez) – bilincsiz sidik axması.

Enurezin növləri
• Gərginlik (stress) sidik qaçırması – fiziki gərginlik, öskürmə və asqırma zamanı meydana gələn qeyri-iradi sidik qaçırması.
• Dolma (çağırış) tipli – təcili sidiyə getmə tələbatı zamanı sidiyi saxlamama.
• Daşma tipli – sidik kisəsinin tam boşaldıla bilməməsi nəticəsində damcılama tərzində davamlı sidik qaçırması
• Qarışıq tipli – gərginlik və çağırış tipli sidik qaçırmanın qarışığı: sidiyə getmə çağırışı və fiziki gərginlik, öskürmə, asqırma sonucu meydana gəlir.
• Funksional növ – neyro-uroloji səbəblər xaricində yaranan sidik qaçırması (məs., delirium, psixiki pozuntular, sidik infeksiyası, azhərəkətlilik və s.)

Enurezin diaqnostikası

Xəstəliyin diaqnostikasında əsas üsullar sorğulama, fiziki müayinə, sidik analizidir. Bəzi xəstələrdə əlavə müayinə metodlarına ehtiyac ola bilər:
• Sidik gündəliyi (günlüyü)
• Pambıqlı bez sınağı
• Öskürək sınağı
• İşəyəndən sonra qalıq sidiyin ölçülməsi
• Sistoskopiya
• Urodinamik sınaqlar

Enurezin müalicəsi

Müalicə növləri nasazlığı yaradan səbəblərdən asılıdır:
• gərginlik tipli sidik qaçırması – çanaq diafraqmasının əzələlərini gücləndirən fizioterapiya, sidik qaçırmaya qarşı cihazlar, cərrahiyə
• dolma tipli sidik qaçırması – pəhriz, davranış dəyişiklikləri, çanaq əzələlərinin gücləndirilməsi, dərmanlar və/və ya cərrahi müdaxilə
• qarışıq tipli sidik qaçırması – çanaq əzələlərinin məşqi, antixolinergik dərmanlar, cərrahiyə
• daşma tipli sidik qaçırması – kateter
• funksional tipli sidik qaçırması – əsas xəstəliyin müalicəsi.

Next Post

Sifilis

C Okt 23 , 2015
Sifilis nədir? Bir sıra yoluxucu xəstəliklər var ki, onların törədiciləri bir şəxsdən başqasına, əsasən, cinsi əlaqə yolu ilə yoluxur. Sifilis, süzənək, yumşaq şankr, qasıq limfaqrapulomatozu (dördüncü zöhrəvi xəstəlik), donovanoz (beşinci zöhrəvi xəstəlik) və nəhayət, son vaxtlar aşkar edilmiş QİÇS (qazanılmış immun çatışmazlıq sindromu) xəstəlikləri ən çox cinsi əlaqə vasitəsilə yoluxur. […]